คลี่ความคิด ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ “กัญชาไม่ควรผูกขาดผลประโยชน์ ผู้ป่วยต้องมีสิทธิในการรักษา”